Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις για την αστική αναβάθμιση σε πυρήνες αστικών κέντρων ή στην αστική παράκτια ζώνη που θα οδηγήσουν σε βιώσιμες και ελκυστικές πόλεις.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 – 18/11/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *