Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης – Έβρου

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση της διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και της περιβαλλοντικής αποκατάστασης ρυπασμένων χώρων από βιομηχανικά – επικίνδυνα απόβλητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 1/10/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αποκατάσταση ρυπασμένων χώρων δημόσιου ανενεργού μεταλλείου Κίρκης – Έβρου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *