Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά την αναβάθμιση εξοπλισμού (Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών/ ΤΠΕ και εργαστηριακού εξοπλισμού) επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Η προμήθεια του εξοπλισμού αναμένεται να βελτιώσει και να αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ως εκ τούτου τα προσόντα των ωφελούμενων μαθητών και σπουδαστών, ως εφόδιο στην αναζήτηση εργασίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *