Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών στην Κεντρική …

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 10/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Αναβάθμιση εξοπλισμού εργαστηρίων για την κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων και για την επαγγελματική εκπαίδευση μαθητών στην Κεντρική …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *