Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στα Πανεπιστήμια: Ελληνικό Μεσογειακό, …

Συνοπτική περιγραφή:

Στο πλαίσιο του προγράμματος “Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού” εκδόθηκαν προσκλήσεις για τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης διδακτικού έργου από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρoσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμβάσεις έργου σε νέους επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού στα Πανεπιστήμια: Ελληνικό Μεσογειακό, …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *