Επιχορήγηση για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση επιχορηγήσεων για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 26/8/2019 – 14/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση για τη Δημιουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *