Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …

Συνοπτική περιγραφή:

Υλοποίηση επιχορηγήσεων για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 19/8/2019 – 30/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Επιχορήγηση για την Ανάπτυξη Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης (2 Οικοτροφείων) στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *