“Επενδύω στη Θεσσαλία”-Ενίσχυση νέων,νεοσύστατων & υπό σύσταση επιχ/σεων για την αξιοποίηση πατεντών ή & καινοτομιών,καθώς & υποστηρικτικών …

Συνοπτική περιγραφή:

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων νέων, νεοσύστατων και υπό σύσταση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση αυτών μέσω τεχνολογικής και μη τεχνολογικής αναβάθμισης, με αξιοποίηση υποστηρικτικών τεχνολογιών ή και καινοτομίας, για τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της καινοτομίας σε επίπεδο επιχείρησης έχοντας ως στόχο την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
“Επενδύω στη Θεσσαλία”-Ενίσχυση νέων,νεοσύστατων & υπό σύσταση επιχ/σεων για την αξιοποίηση πατεντών ή & καινοτομιών,καθώς & υποστηρικτικών …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *