Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Συνοπτική περιγραφή: Στο πλαίσιο της δράσης θα χρηματοδοτηθούν ο Δήμος Ηρακλείου καθώς και φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που διαχειρίζονται πολιτιστικά αγαθά ή προσφέρουν τουριστικές και πολιτιστικές υπηρεσίες στην περιοχή παρέμβασης. Στόχος είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες ψηφιακές υπηρεσίες/προϊόντα στους τομείς του πολιτισμού και τουρισμού, οι οποίοι συγκαταλέγονται στους τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Νομός υλοποίησης: Νομός Ηρακλείου
Περίοδος υποβολής: 16/9/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Έξυπνες εφαρμογές ηλεκτρονικού πολιτισμού, ηλεκτρονικού τουρισμού και ενίσχυσης ταυτότητας προορισμού (ΣΒΑΑ Ηρακλείου)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *