Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Συνοπτική περιγραφή:

Διατήρηση και προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας, της οποίας το ενδιαίτημα συνδέεται στενά με τις αγροτικές γαίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 26/8/2019 – 25/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *