Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων στην Ήπειρο

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα της περιφέρειας (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα, Πρέβεζα) στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, για την ανάπτυξη ενός περιβαλλοντικά φιλικού και ενεργειακά αποδοτικού πολυτροπικού συστήματος μεταφορών και για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, την αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 22/7/2019 – 1/11/2019 (ώρα 14.00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων στην Ήπειρο

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *