Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο στη Θεσσαλία

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση, συμπλήρωση, αλλά και βελτίωση διαπεριφερειακών και ενδοπεριφερειακών μεταφορικών υποδομών που αποτελούν δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις με τα δίκτυα ΔΕΔ-Μ, καθώς και υποστήριξη της προώθησης των συνδυασμένων μεταφορών, εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφορών και βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών στα τμήματα αυτά.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Θεσσαλίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 – 30/9/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργική αναβάθμιση των ενδοπεριφερειακών οδικών συνδέσεων και σύνδεση με το διαπεριφερειακό δίκτυο στη Θεσσαλία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *