Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις Τεχνικών Συμβούλων Υποστήριξης Δικαιούχων (επιτόπια υποστήριξη, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, ανάπτυξη λογισμικού/ ΠΣ) για ένταξη, διοίκηση,παρακολούθηση, επίβλεψη και ολοκλήρωση των έργων, συστήματα, υποδομές και εργαλεία παρακολούθησης έργων καθώς καιπαρεμβάσεις για τη διακρίβωση ειδικών αναγκών Δικαιούχων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 3/7/2019 – 30/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του τομέα υποδομών μεταφορών

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *