Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-Δήμοι) στην Περιφέρεια Ιονίων …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς (μνημεία UNESCO) και γενικά ιστορικά κέντρα πόλεων, δημιουργία δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (2η-Δήμοι) στην Περιφέρεια Ιονίων …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *