Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Προώθηση και ανάδειξη της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας σε τομείς που αποτελούν προέκταση του επτανησιακού πολιτισμού, όπως η μουσική, τα εικαστικά, το θέατρο κλπ, που εμπλουτίζονται με σύγχρονα στοιχεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ενίσχυσης της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας – υποδομές στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *