Δράσεις για τη καταπολέμηση των εξαρτήσεων στη κοινότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Υπηρεσίες πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης, με σκοπό τη μείωση της βλάβης που προκαλείται από τη χρήση ουσιών αλλά και αντιμετώπιση των επιμέρους προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα άτομα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 10/7/2019 – 30/10/2019 (έως 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις για τη καταπολέμηση των εξαρτήσεων στη κοινότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *