Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Η δημιουργία Πράσινων Σημείων αποτελεί βασικό πυλώνα της νέας πολιτικής για τα απόβλητα σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχέδι Διαχείρισης Αποβλήτων συμβάλλοντας τα μέγιστα στην προώθηση της προετοιμασίας για την επανχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 2/9/2019 – 2/3/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημιουργία Πράσινων Σημείων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *