Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά και επιδότηση ενοικίου στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Συνοπτική περιγραφή:

Εξασφάλιση κατοικίας στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών στεγαστικής υποστήριξης για αξιοπρεπή διαβίωση – μετεγκατάσταση πληθυσμού περιθωριοποιημένων ειδικών κοινωνικών ομάδων, όπως οι Ρομά, σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις, και παράλληλα η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 1/8/2019 – 19/12/2019 (έως 16:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης Ρομά και επιδότηση ενοικίου στην Περιφέρεια Βορ. Αιγαίου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *