Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ στη Νότια Αττική

Συνοπτική περιγραφή:

Σχεδιασμός, λειτουργία και πιλοτική εφαρμογή, πρότυπων υπηρεσιών υποστήριξης και καθοδήγησης τύπου «εξειδικευμένης θερμοκοιτίδας» με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (startups) από άτομα με αναπηρία και νέων και υφιστάμενων επιχειρηματιών (με ή χωρίς αναπηρία) που επιθυμούν να προσεγγίσουν την αγορά ατόμων με αναπηρία ή/και ατόμων με παρόμοιες ανάγκες, δηλ. άτομα τρίτης ηλικίας, οικογένειες με παιδιά κλπ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/7/2019 – 31/12/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βελτίωση ικανοτήτων και διαβίωσης των ΑμεΑ στη Νότια Αττική

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *