Ανάπτυξη δικτύου δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία δομών και η ανάπτυξη παρεμβάσεων στήριξης των εξαρτημένων ατόμων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 20/7/2019 – 31/12/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ανάπτυξη δικτύου δομών για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *