Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Σέρρες μέσω του LEADER – Παράταση

Συνοπτική περιγραφή:

Το Πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων ή υπό ίδρυση επιχειρήσεων από όλο σχεδόν το φάσμα των δραστηριοτήτων όπως επιχειρήσεις μεταποίησης αγροτικών και δασικών προϊόντων, οικοτεχνίες, τουριστικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις αναψυχής, βιοτεχνίες μεταποίησης – κατασκευών, επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής, επιχειρήσεις εμπορίου, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών Η ενίσχυση χορηγείται στους δικαιούχους με τη μορφή επιχορήγησης και το ύψος της κυμαίνεται από 50 % έως 65% των επιλέξιμων δαπανών, ανάλογα με την υποδράση στην οποία υποβάλλεται το επενδυτικό σχέδιο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Σερρών
Περίοδος υποβολής: 27/3/2019 – 30/8/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στις Σέρρες μέσω του LEADER – Παράταση

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *