Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.α. έχοντας σαν στόχο την ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στη λειτουργία τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 20/6/2019 – 9/9/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II στην Περιφέρεια Ηπείρου

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *