Βιώσιμη αστική κινητικότητα, βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και εξοικονόμηση ενέργειας στο αστικό περιβάλλον στη Δυτική …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις που στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κοινόχρηστων χώρων μέσω μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε πεζόδρομους, πλατείες, πεζοδρόμια (π.χ. αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών ‘χαμηλού οδοφωτισμού’, λαμπτήρων, ενεργειακή αναβάθμιση σε αντλιοστάσια άρδευσης κοινόχρηστων χώρων, κλπ.)

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 24/6/2019 – 31/10/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Βιώσιμη αστική κινητικότητα, βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και εξοικονόμηση ενέργειας στο αστικό περιβάλλον στη Δυτική …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *