Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» …

Συνοπτική περιγραφή:

Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Στρατηγικής, καλείται να σχεδιάσει και να υποβάλει κείμενο Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3490/16-11-2018 απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης ΟΧΕ από την Επιτροπή Παρακολούθησης, για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 10/12/2018 – 28/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Σχέδιο Δράσης για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση «Πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *