Προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού

Συνοπτική περιγραφή:

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών τουρισμού και ολοκληρωμένη και έξυπνη διαχείριση και τοποθέτηση / προώθηση της Πόλης του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 31/12/2022

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση του Πειραιά ως διεθνούς εμβέλειας τουριστικού, πολιτιστικού και επιχειρηματικού προορισμού

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *