Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτους 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Ενίσχυση έργων διεθνικών συνεργασιών σε τομείς του προγράμματος Ορίζοντας 2020, που εντάσσονται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών δικτύων ERA-NET ή παρόμοιων στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας κ.α., ενίσχυση συμπληρωματικών δράσεων για τη συνεργασία με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια της Δυτ. Ελλάδας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 12/12/2018 – 14/1/2019 (ώρα 15:00)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση διεθνικών ερευνητικών έργων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έτους 2019, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *