Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Συνοπτική περιγραφή:

Ανακοινώθηκαν απο την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων για τη δράση “Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας” μετά την εξέταση των ενστάσεων. Ο οριστικός κατάλογος δυνητικών δικαιούχων με δεκαπέντε (15) επιλέξιμες αιτήσεις χρηματοδότησης πράξεων, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 1.904.882,39€.

 

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Οριστικά αποτελέσματα για το πρόγραμμα Κέντρα Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μετά την εξέταση των ενστάσεων

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *