Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους οικισμούς στις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Βορείου Αιγαίου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 27/12/2018 – 1/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις ολοκληρωμένης διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων σε νησιά και μικρούς απομακρυσμένους

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *