Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Συνοπτική περιγραφή:

Μεταφορά τεχνολογίας και συνεργασία πανεπιστημίων – επιχειρήσεων κατ’ εξοχή προς όφελος ΜΜΕ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 7/3/2019 – 10/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διμερής και πολυμερής Ε&Τ συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ 2019

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *