Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις ΙΙ

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (Σύζευξις ΙΙ) με στόχο την παροχή ενός συνόλου αναβαθμισμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (όπως τηλεφωνία, φαξ, μεταφορά δεδομένων, πρόσβαση στο διαδίκτυο, τηλεδιάσκεψη, κλπ.) στο σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, παρέχοντας κάλυψη σε 34.000 περίπου σημεία παρουσίας (κτίρια) αυτού.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 2/1/2019 – 30/4/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δίκτυο Δημόσιου Τομέα Σύζευξις ΙΙ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *