Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόληψη, διαχείριση και αποκατάσταση καταστροφών για τις ανάγκες της Περιφέρειας Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 25/6/2018 – 26/10/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προμήθειας μηχανημάτων και εξοπλισμού στο πλαίσιο υποστήριξης του Σχεδίου «Ξενοκράτης»

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *