Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Συνοπτική περιγραφή:

Η λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) παρέχει καθολική, προσιτή και δωρεάν πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας για το σύνολο του πληθυσμού χωρίς διακρίσεις και συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 1/11/2018 – 1/7/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *