Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοπικοιλότητας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 19/11/2018 – 18/2/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ενίσχυση Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος και βιοπικοιλότητας στις περιοχές Natura …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *