Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Δράσεις διαχείρισης βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 2/11/2018 – 11/1/2019

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Διαχείριση βιοαποβλήτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *