Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και προστασία των δασών στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Συνοπτική περιγραφή:

Πράξεις δημοσίου χαρακτήρα που συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Προστασία των δασών.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Πρόγραμμα Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας
Νομός υλοποίησης: Νομός Κεφαλληνίας & Ιθάκης
Περίοδος υποβολής: 22/10/2018 – 21/12/2018

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δημόσια έργα για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης και προστασία των δασών στα Ιόνια Νησιά μέσω του LEADER

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *