Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

Συνοπτική περιγραφή:

Σχεδιασμός και υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος προσχολικής εκπαίδευσης για την υποστήριξη των μουσουλμανοπαίδων, το οποίο θα υλοποιηθεί σε μικρό αριθμό νηπιαγωγείων της Θράκης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
Περίοδος υποβολής: 23/11/2016 – 22/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πιλοτικές παρεμβατικές δράσεις υποστήριξης Μουσουλμανόπαιδων στα Νηπιαγωγεία της Θράκης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *