Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, παρατείνεται μέχρι τις 27/01/2017.

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *