Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκλήρωση της επέκτασης και δημιουργία νέων υποδομών διάθεσης αστικών αποβλήτων, που δρομολογήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 και πρέπει να προχωρήσουν λόγω υψηλού βαθμού ωριμότητας και σκοπιμότητας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες νόμιμης διάθεσης υπολειμμάτων στις εξυπηρετούμενες περιοχές, υπό την προϋπόθεση της ένταξής τους στον αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 21/11/2016 – 20/1/2017

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση και συμπλήρωση των υποδομών ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων (phasing)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *