Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση για 3 έτη των λειτουργικών εξόδων μίας δομής παντοπωλείου, ή μίας δομής συσσιτίου ή παντοπωλείου και συσσιτίου μαζί για 100-150 ωφελούμενους, ή μίας δομής φαρμακείου, ή τέλος του συνδυασμού, μίας δομής παντοπωλείου και μίας δομής φαρμακείου και μόνο για τους φορείς που δεν έτυχαν Απόφασης Ένταξης, στο πλαίσιο της υπ’ αρ. 2640/05-07-2016 (ΑΤΤ024) 1ης Πρόσκλησης της ΕΥΔ.

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 24/11/2016 – 9/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομή παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *