Δομές αστέγων στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Κάλυψη επειγουσών στεγαστικών και βιοτικών αναγκών των αστέγων, στόχος της Εθνικής Στρατηγικής για την κοινωνική ένταξη και διασφάλιση της πρόσβασης σε κατάλληλη στέγη.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 19/10/2016 – 21/12/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δομές αστέγων στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *