Ένταξη της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση»

Συνοπτική περιγραφή:

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ 2014-2020, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού) Γ. Ιωαννίδη, η Πράξη «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση».

Είδος: Ανακοίνωση

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ένταξη της Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης – Νέα Φάση»

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *