2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Συνοπτική περιγραφή:

Το έργο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα αφορά:
• στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής αποθήκευσης στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, χωρητικότητας 95.000 m3 LNG και παροχετευτικής ικανότητας 800 m3/hr
• στην αναβάθμιση της παροχετευτικής δυναμικότητας του τερματικού σταθμού από 1.000 m3/hr σε 1.400 m3/hr, καθώς και την αναβάθμιση του μετρητικού σταθμού Αγίας Τριάδας και
• στην αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων εκφόρτωσης για ελλιμενισμό μεγαλύτερων πλοίων (έως 260.000 m3 LNG)
Το έργο ξεκίνησε να υλοποιείται εντός της προγραμματικής περιόδου 2007-2013.
Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην ένταξη στο ΕΠΑΝΕΚ της Β΄ φάσης του έργου, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα εξής:
– Μελέτη, Προμήθεια και Κατασκευή της 3ης δεξαμενής: ολοκλήρωση της κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα, εργασίες της μεταλλικής κατασκευής της Δεξαμενής, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εργασίες, εργασίες εγκατάστασης των αντλιών και του συστήματος εξαερισμού κλπ εγκαταστάσεις, τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία και εκπαίδευση του προσωπικού.
– Επέκταση των κρυογενικών δραστηριοτήτων (αύξηση του ρυθμού αεριοποίησης).
– Αναβάθμιση των Λιμενικών Εγκαταστάσεων.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
2ο στάδιο της Β΄ Αναβάθμισης του Τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) της Ρεβυθούσας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *