Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – 3.737 …

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσληψη και απασχόληση ανέργων σε 3.737 θέσεις σε ∆ήµους – Θύλακες υψηλής ανεργίας για χρονικό διάστηµα οκτώ µηνών παράλληλα με δράσεις κατάρτισης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 21/7/2016 (ώρα 12:00 μεσημέρι)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας σε 17 Δήμους – Θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων – 3.737 …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *