Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης …

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία θέσων απασχόλησης για 12.656 ανέργους για οκτώ (8 )μήνες, σε δύο (2) κύκλους, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπούς επιβλέποντες φορείς με στόχο την ενίσχυση και προώθηση της απασχόλησης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και την ένταξη/επανένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

 

 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Κρήτης, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε Θύλακες Ανεργίας – Β΄Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *