Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή επιμόρφωσης, κατάρτισης, μετεκπαίδευσης  και επαγγελματικής πιστοποίησης ανέργων ναυτικών με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της βελτίωσης εκπαίδευσης των ναυτικών και της πιστοποίησης των προσόντων τους.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 17/6/2016 – 30/6/2020

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Προγράμματα κατάρτισης ανέργων ναυτικών και παροχή επαγγελματικής πιστοποίησης

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *