Ολοκλήρωση έργων βελτίωσης επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες και σε τουριστικές περιοχές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου …

Συνοπτική περιγραφή:

Ενέργειες διαχείρισης υγρών αποβλήτων, σε τουριστικές ή/και ευαίσθητες οικολογικά περιοχές. Ειδικότερα, η δράση αφορά στην ολοκλήρωση των 2 τμηματοποιημένων (phasing) έργων: Δίκτυο αποχέτευσης και μονάδα ΕΕΛ Δήμου Νέας Κούταλης Λήμνου και έργα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Ευεργέτουλα Λέσβου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Νομός υλοποίησης: Νομός Λέσβου
Περίοδος υποβολής: 14/7/2016 – 25/7/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Ολοκλήρωση έργων βελτίωσης επεξεργασίας λυμάτων, σε οικολογικά ευαίσθητες και σε τουριστικές περιοχές στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου …

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *