Κατασκευή – αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Συνοπτική περιγραφή:

Βελτίωση συγκεκριμένων τμημάτων του οδικού δικτύου της Περιφέρειας που περιλαμβάνονται στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 11/7/2016 – 12/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κατασκευή – αναβάθμιση των οδικών αξόνων ΔΕΔ-Μ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *