Κέντρα ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ στην Περιφέρεια Αττικής

Συνοπτική περιγραφή:

Η προκηρυσσόμενη πράξη αφορά στην υποβολή προτάσεων για την συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) για 1 χρόνο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 5/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα ημερησίας φροντίδας ηλικιωμένων – ΚΗΦΗ στην Περιφέρεια Αττικής

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *