Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Συνέχιση της λειτουργίας των Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων (ΚΗΦΗ).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 4/7/2016 – 4/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στη Δυτική Μακεδονία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *