Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία

Συνοπτική περιγραφή:

Έργα επέκτασης και αναβάθμισης υποδομών έρευνας που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Οδικό Χάρτη (ΕΟΧ) των Ερευνητικών Υποδομών της ΓΓΕΤ (όπως αυτός ισχύσει).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 1/8/2016 – 30/9/2016

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο:
Δράσεις αναβάθμισης των υφιστάμενων και δημιουργίας νέων ερευνητικών υποδομών στην Δυτική Μακεδονία

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *